מדיניות פרטיות – אתר אור למשפחות 

  

מדיניות פרטיות  

 בעל האתר "אור למשפחות" (להלן " האתר")  מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. על כן החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. 

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף  בעת השימוש באתר.  

 

כללי 

 

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ו/או על ידי מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד. 

 

רישום לשירותים  

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים, בעל האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.  

מאגר המידע  

הנתונים שנאספו  וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. מאגר המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. 

השימוש במידע 

 השימוש במידע שנאסף,  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת 

 • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר  
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר 
 •  לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים 
 • לאפשר מתן תרומות ורכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים 
 •  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך 
 • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון תנאי השימוש 
 • לצורכי בקרה 
 • לצרכי יצירת קשר ו/או למטרות שיווק וקידום האתר 

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 

דיוור ישיר אלקטרוני 

בעל האתר  מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.  

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.  

בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדי ג'. 

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.  

 

מסירת מידע לצד שלישי  

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:  

 • אם תבצע תרומה ו/או תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך התרומה ו/או הרכישה;  
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך; 
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;  
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;  
 • אם העסק  ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;  

Cookies  

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

פרסומות של צדדים שלישיים  

העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק. 

אבטחת מידע  

העסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך 

זכות לעיין במידע  

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 

פנייה כזאת יש להפנות אל irit4life@gmail.com  או באמצעות טלפון  מס' 08-9263966 או בדואר רגיל אל: רחוב הגליל 67 מודיעין- מכבים רעות  

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע 

שינויים במדיניות הפרטיות  

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים כ-14 ימים לפני מועד השינויים. 

 

דיווח על פגיעה בפרטיות 

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל באתר בקישור irit4life@gmail.com ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה. 

בעל האתר יברר את פנייתך וישיב לך תוך זמן סביר מקבלתה.