תקנון ותנאי שימוש לאתר אור למשפחות

מטרת האתר –

האתר "אור למשפחות" (להלן: "האתר") הינו האתר הרשמי של עמותת אור למשפחות( להלן: "העמותה"), עמותה שהוקמה במטרה לחזק הורים שאיבדו את ילדיהם במערכות ישראל באמצעות חוויות מקרבות ומעצימות.

 

הגדרות -

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים –עמותת "אור למשפחות" ע.ר 580494409, פרטי יצירת קשר – irit4life@gmail.com

האתר – אתר האינטרנט אשר כתובת הדומיין שלו היא – https://www.or4family.org.il/

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

 

כללי -

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, הוראות בנושא שמירה על זכויות יוצרים. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא/היא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו/ה כנדרש בדין.

מובהר בזאת כי רכישה ו/או מתן תרומה באתר מותנים בכך שהמשתמש מעל גיל 18.

השאלון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

 

פרטיות

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה לחצו כאן.(לקשר למדיניות פרטיות)

בעל האתר אוסף בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון - ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג

לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת il.comirit4life@gma או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

בעל האתר לא ימסרו מידע אודות המשתמשים לכל צד ג', למעט במקרה בו יקבלו בעלי האתר צו שיפוטי המורה על כך.

 

קניין רוחני -

הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק - סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה , אנא פנה אלינו בכתובת irit4life@gmail.com ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.

אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר , אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

אין לעשות שימוש בשם האתר או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג'.

ייתכן ובאתר יהיו קישורים (links) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת irit4life@gmail.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.

בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת irit4life@gmail.com בבקשה להסרת הפרסומת.

אם הנך מעוניין לבצע שימוש ביצירה אשר מופיעה באתר – יש לקבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

 

 

 

 

 

תרומות דרך האתר –

אתר אור למשפחות מאפשר מתן תרומות לעמותה, באמצעות כרטיסי אשראי, על ידי מערכת הסליקה.

לאחר השלמת מילוי הפרטים הנדרשים לצורך מתן התרומה ואישור הפרטים על ידי חברת האשראי, המשתמש יקבל תשובה האם התרומה אושרה או נדחתה.

העמותה תשלח לתורם קבלה לא יאוחר מ-30 ימים לאחר השלמת הפעולה ואישורה.

פעולת התשלום מאובטחת על ידי מערכת הסליקה.

תורם רשאי לפנות לבעלי האתר בבקשה לשנות ו/או לתקן פרטי חיוב וזאת לא יאוחר מ-7 ימים ממועד העברת התרומה, באמצעות פניה למייל - irit4life@gmail.com או בפנייה טלפונית לבעלי האתר ו/או לעמותה.

המשתמש מתחייב בזאת למלא פרטים נכונים ומדוייקים. הטעייה ו/או רמייה אשר נעשו בזדון עשויה להוות עבירה פלילית ובעל האתר יהיה רשאי לפעול כדין כנגד מפר הוראה זו.

 

זמינות האתר -

בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעלי האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעלי האתר ישתדלו להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינם מחויבים לכך. בעלי האתר שומרים את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 

הוראות שחרור מאחריות -

 

א. האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעלי האתר אינם אחראים לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

 

ב. בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות חיצוניות ( תמונות/קישורים) אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעלי האתר אינם מפקחים או בודקים את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

 

אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני אנא הודע/י לבעלי האתר בקישור irit4life@gmail.com ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.

 

ג. בעל האתר מפרסם באתר מעת לעת מאמרים, דעות, משתף ידע מקצועי וכיוב'. (להלן "פרסומים"). האמור בפרסומים הינו על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות סקירה בלבד. אין לראות באמור בפרסומים יעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או הנחיה והם אינם מהווים תחליף לאלו. בנוסף, ייתכן ויהיו שגיאות ו/או אי-דיוקים ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו.

ד. מובהר בזאת כי מערכת הסליקה שבאמצעותה מתקבלות תרומות לעמותה הינה חיצונית לאתר ולבעל האתר לא תהיה אחריות לנזק ממוני או אחר שעשוי להיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מערכת הסליקה.

איסור פגיעה באתר -

אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית ו/או אוטומטית אחרת לרבות - וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור באתר.

למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש בתכני האתר למטרה מסחרית ו/או כל מטרה אחרת. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.

אחריות המשתמש -

המשתמש/ת והוא/היא בלבד אחראי/ת לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, והוא/היא ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק כלכלי או אחר, שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון לרבות הוצאות משפטיות ו/או אחרות שיהיו בזיקה להפרת הוראות התקנון.

 

עדכונים ושינויים -

בעלי האתר שומרים את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר. על בעלי האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, תוקפו יהיה מרגע שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

סמכות שיפוט -

הדין החל על כך סכסוך או מחלקות בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בירושלים.

 

 

 

 

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת וככזה מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות – עו"ד מוטי כהן moticohen.adv@gmail.com